در حال بارگذاری

مطب

پاسداران. ابتدای فرمانیه. ساختمان پزشکان ۲۲۲
تلفن: ۲۲۸۰۱۹۹۲
ایمیل: info@dr-layegh.com


ساعات ملاقات:
یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه
از ساعت ۱۶ الی ۲۰

کلینیک نیکان

اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان ٢٢ بهمن
تلفن: ۷۱۰۶۲۰۰۰
ایمیل: info@dr-layegh.com


ساعات ملاقات:
یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه
از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۵