در حال بارگذاری

 • دکتر فرخزاد لایق/>

  آنژیوپلاستی عروق قلب از طریق دست

  آنژیوپلاستی عروق قلب از طریق دست، با رفع عوارض آنژیو از طریق شریان ران، و بدون نیاز به استراحت و بیحرکتی مطلق چند ساعته ی پس از آنژیو

 • دکتر فرخزاد لایق

   

   

 • دکتر فرخزاد لایق

   

   

 • دکتر فرخزاد لایق

  درمان‌های طبی بیماری‌های قلب و عروق

  درمان‌های طبی بیماری‌های قلب و عروق نظیر فشارخون، تنگی عروق قلب و مغز و کلیه و اندام ها، سکته‌ی قلبی، آنژین صدری، نارسایی قلبی، بیماری‌های دریچه‌یی قلب، و …

 • دکتر فرخزاد لایق

   

   

 • دکتر فرخزاد لایق

  روش‌های تشخیصی طبی

  روش‌های تشخیصی طبی نظیر اکوکاردیوگرافی رنگی، استرس تست، هولتر مانیتورینگ ریتم قلبی، هولتر فشار خون، و …

 • دکتر فرخزاد لایق

   

   

 • دکتر فرخزاد لایق

   

   

 • دکتر فرخزاد لایق

  درمان‌های طبی بیماری‌های قلب و عروق

  درمان‌های طبی بیماری‌های قلب و عروق نظیر فشارخون، تنگی عروق قلب و مغز و کلیه و اندام ها، سکته‌ی قلبی، آنژین صدری، نارسایی قلبی، بیماری‌های دریچه‌یی قلب، و …

 • دکتر فرخزاد لایق

   

   

 • دکتر فرخزاد لایق

   

   

درمان‌های طبی بیماری‌های قلب و عروق

درمان‌های طبی بیماری‌های قلب و عروق نظیر فشارخون، تنگی عروق قلب و مغز و کلیه و اندام ها، سکته‌ی قلبی، آنژین صدری، نارسایی قلبی، بیماری‌های دریچه‌یی قلب، و …

روش‌های تشخیصی طبی

روش‌های تشخیصی طبی نظیر اکوکاردیوگرافی رنگی، استرس تست، هولتر مانیتورینگ ریتم قلبی، هولتر فشار خون، و …

روش‌های تشخیصی پیشرفته

روش‌های تشخیصی تهاجمی نظیر آنژیوگرافی قلب و مغز و اندام‌ها، کاتتریسم راست و چپ، و …

روش‌های پیچیده‌تر تشخیصی مدرن

روش‌های تشخیصی مدرن تهاجمی نظیر سونوگرافی داخل عروقی و اپتیکال توموگرافی شریان‌های قلب (IVUS/OCT)

آنژیوپلاستی عروق قلب از طریق دست

آنژیوپلاستی عروق قلب از طریق دست، با رفع عوارض آنژیو از طریق شریان ران، و بدون نیاز به استراحت و بیحرکتی مطلق چند ساعته ی پس از آنژیو

روش‌های درمانی مدرن

روش‌های درمانی مدرن تهاجمی نظیر آنژیوپلاستی عروق قلب، شریان‌های اصلی مغز، شریان کلیه، شریان های دست و پا
روش‌های مدرن جهت بازکردن عروق قلب در موارد انسداد کامل، رسوب شدید کلسیم، یا تنگی شریان اصلی چپ (مواردی که در گذشته‌ی نزدیکی فقط در انحصار جراحی قلب باز بود)
تعویض دریچه آئورت، باز کردن دریچه میترال و ...

آنژیوگرافی عروق قلب از طریق دست


 • با رفع عوارض آنژیو از طریق شریان ران
 • بدون نیاز به استراحت و بیحرکتی مطلق چند ساعته‌ی پس از آنژیو

 

نمایش زنده ی آنژیوپلاستی، بالن، و کار گذاری استنت(فنر) در قلب از طریق شریان دست


 • با رفع عوارض آنژیو از طریق شریان ران
 • بدون نیاز به استراحت و بیحرکتی مطلق چند ساعته‌ی پس از آنژیو
روش‌های تشخیصی مدرن تهاجمی نظیر سونوگرافی داخل عروقی و اپتیکال توموگرافی شریان‌های قلب

اخبار و تازه‌ها

درباره لوزارتان و والسارتان

توضیحات دکتر فرخزاد لایق درباره جنجال پیش آمده برای مصرف داروهای لوزارتان و والسارتان

روش جدید درمان بیماری‌های دریچه آئورت

جایگزینی عمل قلب باز برای تعویض دریچه آئورت توسط اینترونشن (روشی شبیه آنژیوپلاستی) در درمان تنگی دریچه آئورت برای بیماران با سن بالا